Rekisteriseloste ja tietosuoja

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Rekisteriseloste päivitetty 14.6.2018

Rekisterinpitäjä:
North Arrow Rec.
Y-tunnus: 2118902-5
info(a)northarrowrec.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jousia Lappi
info(a)northarrowrec.fi

Rekisterin nimi:
North Arrow Rec. Asiakasrekisteri

Rekisteriin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä palveluiden markkinoimiseen asiakkaille tai palveluista kiinnostuneille mahdollisille uusille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, yrityksen/yhdistyksen nimen, postiosoitteen, mahdolliset yrityksen julkiset tiedot (esim y-tunnus), laskutusosoitteen sekä tiedot ostetuista tuotteista ja tehdyistä sopimuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakasrekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tämän omalla suostumuksella sopimuksen teon tai tavaran tilaamisen yhteydessä.
Tarjousta pyytäneiden tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tämän omalla suostumuksella sähköpostia käyttäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille.Tietoja voidaan käsitellä salattuna kolmannen osapuolen hallinnoimassa ohjelmistossa tai palvelimella.
Tietoja voidaan käsitellä ohjelmistoissa, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatulla tietokoneella tai salattuna palvelimella. Tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

Tietojen tarkastusoikeus:
Postitse toimitetulla allekirjoitetulla ja henkilöllisyyden todistavalla kirjallisella pyynnöllä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

Tietojen korjaaminen: 
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.